+31 6 23 81 71 77

welkom@marikeberkhuysen.nl

Fok 68, 8441BR Heerenveen

De koers die jij vaart in het ouderschap levert bedoelde en ook onbedoelde effecten op. Vanuit een diversiteit aan invalshoeken, kun je effecten benoemen en beschouwen. Hieronder slechts een paar voorbeelden van koers effecten waar veel ouders het over hebben.

Strijd

Heb jij regelmatig last van strijd met je kind? Je kan er onzeker van worden, slecht van slapen en het werkt in op je gemoedstoestand van de dag. Om strijd te ontwijken gaan ouders toegeven, op eieren lopen, of ergens steeds een grapje of poppenkast van maken om de sfeer maar gezellig te houden. Dit kost veel energie, geeft onvrede en stress.

‘Makkelijk’ kind

Misschien heb je wel een kind dat juist de strijd uit de weg gaat en jouw goedkeuring opzoekt. Een kind kan ook please-gedrag vertonen waarin het maar doet wat er wordt gevraagd om (onbewust) de harmonie te bewaken, of te voorkomen dat jij als ouder teleurgesteld of verdrietig bent.

Weg bij innerlijke leiding

Wanneer je als ouder met je kind omgaat vanuit een houding, methode of strategie om iets te veranderen, beweegt het kind niet mee vanuit een eigen levenstroom maar zal het re-ageren op jouw gedrag. Of kinderen nu ‘juist wel’ of ‘juist niet’ doen wat jij graag ziet gebeuren: in beide situaties bewegen ze weg van hun eigen leiding vanbinnen uit. Dat ondermijnt het zelf-vertrouwen van een kind.

Wens voor later

Veel ouders wensen dat hun kind ‘later’ vanuit een gezond zelf-vertrouwen wijs, wendbaar & weerbaar het leven (be)leeft. Het is daarvoor wezenlijk dat het kind voldoende kansen krijgt om zijn of haar innerlijke leiding te ontdekken en bekrachtigen. Deze kansen liggen in situaties waarin je als ouder bewust kiest voor een omgang gericht op autonomie boven gehoorzaamheid, maar die wel rust op een emotionele verbinding en beleving van ‘samen’.

Trouw aan jezelf

Als je de focus even niet op je kind richt, maar op jezelf: ben jij overwegend trouw aan wie jij als mens bent en wie jij als moeder of vader wilt zijn? Leef jij in het contact met je kind het leven dat vanbinnen uit klopt? Als je als ouder over je eigen grenzen gaat, verlies je al snel jezelf. Kan jouw kind dan nog tegen jou leunen en ook afkijken waar ‘innerlijke leiding’ precies over gaat?

Gezondheid

De koers die je vaart in het ouderschap heeft ook effect op je gezondheid. Lees hier meer over op de pagina Gezondheid, over echte harmonie en de harmonie illusie.

Training

Om bovenstaande – maar ook andere – moralen en effecten in de praktijk te onderzoeken kun je een stappenplan doorlopen. Je ontdekt dan heel geleidelijk wat de impact is van jouw Koers in Ouderschap op jou, je kind, en jullie relatie. Dit stappenplan is verwerkt in de training ‘Wat Zeg je dan?’

Maak ‘de opvoeding’ niet belangrijker dan je kind of jezelf.

Marike Berkhuysen