+31 6 23 81 71 77

welkom@marikeberkhuysen.nl

Fok 68, 8441BR Heerenveen

Een Koers in Ouderschap varen die voor jou van binnenuit klopt klopt (versus het voldoen aan normen en waarden van anderen),  draagt bij aan échte harmonie in je hele systeem. Echte harmonie is een toestand waarin gezondheid zich kan manifesteren!

In het ouderschap kun je echter al snel terecht komen in de valkuil van ‘de harmonie illusie’: juist omdat je zó graag de sfeer goed en gezellig wilt houden, vertoon je gedrag waarmee ogenschijnlijk de omgang ontspannen en harmonieus verloopt. De harmonie illusie verwijst echter naar het fenomeen dat je eigenlijk diep van binnen wéét dat je iets doet of zegt wat niet klopt, maar wat je kloppend beredeneert. Wat scheef zit praat je (onbewust) recht. Het uiteindelijke effect van het ‘recht praten’ is echter een toestand van disharmonie binnen in jou.

Leef je voornamelijk in ‘de harmonie illusie’ dan (over)leef je vooral in je hoofd en doet de rest van je lichaam minder mee. Je systeem verdraagt geen disharmonie en na een tijdje opvangen en bufferen kan het geleidelijk een opmaat worden naar fysieke klachten.

Koers op gezondheid

Het verschil [leren] ervaren tussen ‘echte harmonie’ en de ‘harmonie illusie’ valt niet altijd mee. In zekere zin vraagt het moed en oefening. Je hiervoor openstellen dient uiteindelijk jouw gezondheid. De weg van het ouderschap biedt hiertoe vele kansen. Sterker, het bevorderen van je gezondheid is een effect van het ouderschap waar je bewust op kan koersen.

Ouders die bewust en actief een proces omarmen om in de relatie met hun kind vooral ook zichzelf beter te leren kennen, brengen gelijkwaardigheid in de onderlinge omgang. Dat heeft een heelzame uitwerking op ouder én kind.

Marike Berkhuysen