+31 6 2381 7177

welkom@marikeberkhuysen.nl

Fok 68, 8441BR Heerenveen

Zuiver je innerlijk, via de weg van het ouderschap.

In een notendop….

Steeds meer ouders staan in de omgang met hun kind (de werkvloer van het ouderschap) kritisch ten opzichte van hun eigen doen en laten als het gaat om het herhaald waarschuwen, preken, dreigen, herinneren, straffen en belonen, boos worden. Het is ‘oud’ gedrag en werkt niet meer.  Niet alleen blijven de gewenste effecten uit,  ouders komen vooral ook met zich zelf in conflict. Met een interactie-structuur dat schuurt aan manipulatie wéten veel ouders dat ze niet die moeder/vader zijn die ze zouden willen zijn. Dat gaat wringen in je innerlijk.

Hoe graag ouders er ook naar verlangen het anders te doen, op eigen inzet en kracht een interactie-structuur met je kind omwentelen blijkt vaak lastiger dan gedacht. Ten eerste omdat ouders simpelweg een helder raamwerk missen met toetsbare ankerpunten om zo’n proces te doorlopen. Ten tweede maken geconditioneerde opvattingen, ingeslepen patronen en vooral emoties uit levensgebeurtenissen die nog onvoldoende zijn doorleefd het moeilijk om dáádwerkelijk het roer om te gooien.

Ik heb een blokkendoos ontwikkeld dat fungeert als een model (raamwerk) om ouders te begeleiden in een omwentelproces. De blokkendoos maakt inzichtelijk hoe je  ‘hogere inzichten’ kan vertalen naar de werkvloer van het ouderschap. Door te  ‘spelen’ met de blokken leren ouders doorzien wat ze aan het doen zijn, wat hun werkelijk beweegt en wat de ankerpunten kunnen zijn om stapsgewijs  een machtsgerelateerde  interactie-structuur om te wentelen naar een omgang die van binnen uit klopt.

Een koers varen in het ouderschap die van binnen uit klopt is uiteindelijk voorwaarde om als mens échte harmonie te ervaren in je hele syteem. Alleen bij échte harmonie, kan gezondheid zich manifesteren.