+31 6 23 81 71 77

welkom@marikeberkhuysen.nl

Fok 68, 8441BR Heerenveen

Steeds meer ouders staan in de omgang met hun kind kritisch ten opzichte van hun eigen doen en laten als het gaat om het herhaald waarschuwen, preken, dreigen, herinneren, straffen en belonen of boos worden. Het werkt niet meer. Niet alleen blijven de gewenste effecten bij de kinderen uit,  ouders van nu komen vooral ook met zichzelf in de knoop. Met een interactie-structuur die schuurt aan manipulatie wéten veel ouders dat ze niet de moeder of vader zijn die ze willen zijn. Dat gaat wringen in je innerlijk.

Marike Berkhuysen
Klik op de afbeelding voor een artikel/interview in GrootdeFryskeMarren

Hoe graag ouders er ook naar verlangen het in de dagelijkse praktijk anders te doen, op eigen inzet en kracht een interactie-structuur met je kind omwentelen blijkt vaak lastiger dan gedacht. Ten eerste omdat ze een helder raamwerk missen met toetsbare ankerpunten om zo’n proces te doorlopen. Ten tweede maken geconditioneerde opvattingen, ingeslepen patronen en vooral onverwerkte emoties het soms moeilijk om dáádwerkelijk je koers te wijzigen.

Aan de hand van een blokkendoos die functioneert als raamwerk begeleid ik ouders bij een omwentelproces om hun huidige opvoedwerkelijkheid te overstijgen. De blokkendoos maakt visueel hoe je  ‘hogere inzichten’ kan vertalen naar de werkvloer van het ouderschap; de praktische omgang met je kind. Door te  ‘spelen’ met de blokken leren ouders doorzien wat ze aan het doen zijn, wat hun werkelijk beweegt en wat de ankerpunten kunnen zijn om stapsgewijs  een machtgerelateerde  interactie-structuur om te wentelen naar een omgang vanuit persoonlijk leiderschap.

Zodra je als ouder het interactie samenspel met je kind heel bewust en actief gaat doorgronden, dan doe je jezelf én je kind recht als mens en kan liefde stromen. Je vaart dan een koers in het ouderschap die gevoed wordt vanuit een levensstroom in jezelf. Precies dat vitaliseert en is de bedoeling van ‘Koers in Ouderschap’.

‘Positief opvoeden’ is niet het geven van complimenten wanneer je kind ‘goed luistert’. Als je die strategie hanteert vaar je per saldo nog steeds een koers in ouderschap vanuit een angst dat het anders ‘niet goed komt’. Het ware positief opvoeden is precies dit proces ondervangen en doorbreken.

Marike Berkhuysen