+31 6 2381 7177

welkom@marikeberkhuysen.nl

Fok 68, 8441BR Heerenveen

De Ronnie Gardiner methode (RGM) , ‘Zet het brein in beweging’

Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden: ‘Bewegen’ is een integraal onderdeel van een gezonde leefstijl!

Lichaamsbeweging:

 • Versterkt het afweersysteem (immuniteit) en tal van andere fysieke factoren die  gezondheid bevorderen.  
 • Bevordert ook de helderheid-van-geest. Voldoende lichaamsbeweging brengt een groter vermogen om perspectief te blijven zien in je leven en zingeving te ervaren.

Bewegen tijdens en na corona-tijd

De positieve effecten van ‘bewegen’ op lichaam én geest lijken actueler dan ooit.

Preventie is nog altijd de beste interventie!

Als bevlogen mens en vanuit mijn achtergrond als bewegingswetenschapper draag ik op dit vlak mijn steentje bij aan mens en maatschappij.

 • MEER BEWEGEN: met RGM nodig ik mensen uit om lichamelijk in beweging te komen en bied ik vrolijke oefeningen waarbij tegelijk bewust en actief ook de hersenen worden uitgedaagd.
 • MINDER EENZAAM: Bovendien is voor veel mensen het wekelijks RGM-bewegen iets nieuws onder de horizon, en daarmee een welkome ‘vrolijke noot’ in een roerige (corona)tijd.

Ik zet RGM in:

 1. Voor jou, individueel! Voor mensen die individuele focus en aandacht op prijs stellen tijdens een herstel of revalidatieproces. RGM is ook geschikt voor herstel van bijvoorbeeld burn-out klachten en depressie.
 2. Voor jou, in een groep! Voor mensen die behoefte hebben aan een beweegactiviteit die je samen doet met anderen, én die ook duidelijk positieve effecten heeft op het bevorderen van gezondheid, én ook vrolijkheid en gezelligheid brengt!
 3. Voor zorgaanbieders, HR-managers en werkgevers! Voor bedrijven en organisaties die gebruik willen maken van RGM om de productiviteit en effectiviteit te vergroten op een manier dat de mensen in de doelgroep (jouw patiënten, cliënten, collega’s en werknemers) ook graag en trouw meedoen.
 4. Voor event-organisatoren! RGM is zeer geschikt als een vrolijk verbindend intermezzo tijdens een hei-sessie, conferentie, lange vergadering, als een ‘energizer’ tussendoor om helderheid-van-geest te waarborgen.

Kom zelf naar een open (kennismakings) RGM les, of huur mij in om eenmalig of herhaaldelijk RGM te geven voor jouw instelling, event, organisatie of bedrijf.

Wat is RGM?

RGM staat voor de Ronnie Gardiner Methode en is is een vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek, spraak, geheugen) is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren. In een one-liner komt het neer op ‘Zet het brein in beweging’, wat zowel letterlijk als figuurlijk gebeurt tijdens een RGM-sessie. RGM wordt alleen gegeven door gecertificeerde practitioners.

Door en voor wie? De methode is ontwikkeld door de Amerikaanse jazz-drummer Ronnie Gardiner in de jaren tachtig. Hij was van plan een methode te ontwikkelen die gebruikt kon worden om kinderen te helpen bij hun muzikale en motorische ontwikkeling. Al gauw bleek echter dat de methode zeer geschikt was om in te zetten voor mensen met aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel,  voor kinderen en volwassenen met leer- en concentratieproblemen, voor mensen met  psychiatrische aandoeningen,  burn-out en/of depressieve klachten en vooral ook bij senioren om gezond(er) oud(er) te worden (healthy ageing).

RGM practictioner Marike

Zet het brein in beweging. Dat gebeurt letterlijk en figuurlijk tijdens een RGM-sessie.

 • Veel bewezen gezondheidseffecten.
 • Verscherpt direct de ‘helderheid-van-geest’.
 • Brengt positieve stemming.
 • Als ‘energizer’ tussendoor!

Hoe werkt het? Tijdens het oefenen leest de deelnemer de symbolen en ‘vertaalt’ deze naar de daarbij behorende beweging welke zittend of staand wordt uitgevoerd op het ritme van muziek. De kleur van een symbool geeft aan of de beweging rechts, links of met beide kanten moet worden uitgevoerd. Met de symbolen stelt de RGM practitioner oefeningen samen, toegespitst op een doelgroep en op muziek die voor deze doelgroep geschikt is. Terwijl men de beweging uitvoert die hoort bij een specifiek symbool, spreekt men ook de naam van dit symbool uit. Hierdoor worden de verschillende hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd.