+31 6 23 81 71 77

welkom@marikeberkhuysen.nl

Fok 68, 8441BR Heerenveen

“Met humor en voorbeelden slaat Marike een brug tussen ‘hogere doelen’ en de hectiek van het praktische dagelijks leven met kinderen. Haar doortastendheid, speelse wijze van communiceren en het scherp neerzetten van voor iedereen herkenbare thema’s maken haar een boeiende en inspirerende spreekster.”

I.Boersma, directeur primair onderwijs

Heldere, krachtige lezing over de ouder-kind relatie

In het toepassen van oude (opvoed) vaardigheden als waarschuwen, preken, dreigen, straffen en herinneren, liggen angst- en machtstructuren ten grondslag die dissonant zijn met hetgeen wij mensen in de kern zijn. Oude stijl omgang werkt niet meer en levert steeds meer stress en frustratie op bij ouders en kinderen.

Om het oude systeem om te gooien is het nodig dat ouders wezenlijk anders gaan denken en doen, een transformatie verandering ondergaan. Los komen van de manier hoe je iets altijd hebt gedaan, erover hebt gedacht, of hoe je zelf bent opgevoed is soms moeilijk maar niet onmogelijk.

Het bewezen curriculum van de training ‘Wat Zeg je dan’ is ontwikkeld om ouders hiervan (meer) bewust te maken, nieuwe inzichten en vaardigheden aan te reiken en vooral stapsgewijs ook nieuwe ervaringen te laten opdoen. Het gedachtegoed is actueel en sluit aan bij een beweging (transitie) in mens en maatschappij die al gaande is.

Onderdelen van de training zijn uitgewerkt tot kort & krachtige inspirerende lezingen. De lezingen zijn zeer geschikt voor ouderavonden op scholen en kindercentra. Neem contact op voor vragen en referenties.

Het gebeurt tussen mensen.

Een ‘live’ ouderavond of lezing voedt de kracht van betrokkenheid.

Marike Berkhuysen