+31 6 23 81 71 77

welkom@marikeberkhuysen.nl

Fok 68, 8441BR Heerenveen

Kom samen voor coaching om (nog) sterker als team in het ouderschap te staan!

  • Wat is jullie gezamenlijke visie op het ouderschap? Wat is voor jullie precies de bedoeling?
  • Hoe verloopt jullie samenwerking nu en wat is daarvan het effect op elkaar en jullie bedoeling van het ouderschap?
  • Wat is voor jullie een belangrijk gezamenlijk ontwikkelpunt?
  • Welke communicatie afspraken hebben jullie onderling gemaakt (in de context van het ouderschap) waar jullie allebei helemaal achter staan?

Zomaar een aantal voorbeeldvragen die tijdens duocoaching aan de orde kunnen komen.

De coaching voor (ex)ouderstellen richt zich op het proces van jullie onderlinge communicatie in de context van het ouderschap en hoe dat doorwerkt op jullie zelf en op het kind en zijn ontwikkeling. Deze coaching gaat niet over de inhoud, dus over wat wel of niet goed is voor een kind. 

Over duocoaching

Duo(team)coaching is een gestructureerde aanpak gericht op het versterken en plezieriger maken van jullie samenwerking waarin het ‘samen’ gevoel ook echt tot zijn recht komt. Jullie hoeven daarvoor niet per se een liefdesrelatie te hebben, samen onder eén dak te wonen of allebei de biologische ouder te zijn. Het kan ook gaan over ex-partners, pleegouderschap of over stiefouderschap voor eén van jullie beide.

Duocoaching is overigens geen relatietherapie. Wel zeggen veel duoteams dat ze tijdens de coaching nader tot elkaar zijn gekomen. 

Ik doorgrond met jullie de emotionele logica van jullie onderling communicatie, en het effect van hoe het nu gaat op jullie gezamenlijke doel (visie op ouderschap).  Omdat het over jullie interactiepatronen gaat, over teamgedrag dus, ben en blijf ik meervoudig partijdig. Dat maakt teamcoaching aantrekkelijk voor jullie allebei. Geen vingerwijzen naar eén persoon. Wat de eén misschien te veel doet, doet de ander in reactie daarop misschien te weinig, of andersom! Ik laat jullie geen tijd verspillen aan defensieve ‘actie is reactie’ discussies en zal jullie coachen naar een effectieve communicatie in het belang van jullie eigen menswaardigheid én in het belang van waar jullie gezamenlijk voor staan in het ouderschap.

De duur van een coachsessie varieert van 1,5 tot 3 uren. Dat stemmen we van te voren samen af. Soms is 1 coachsessie voldoende, meestal niet. Wanneer disfunctionele communicatie patronen hardnekkig zijn (en dat is vaak zo) zijn meerdere teamcoach sessies nodig om ze te leren zien, te erkennen en te doorbreken. Of dat bij jullie ook zo is, bespreken we in gezamenlijkheid!

Motto van duocoaching voor (ex) ouderstellen:
Versterken op de inhoud, door te (leren) verzachten in de omgang