+31 6 2381 7177

welkom@marikeberkhuysen.nl

Fok 68, 8441BR Heerenveen

Kinderen van nu

Kinderen van nu groeien op in een tijd waarin ze meer dan vroeger worden blootgesteld aan prikkels en ook meer keuzemogelijkheden hebben. In de omgang met je kind is niet alleen de echte rust die van jou uitgaat belangrijker geworden, maar ook het bewust neerzetten van een omgangscultuur waarin je kind geleidelijk aan leert om van binnen uit keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen. Daarnaast lijkt het erop dat kinderen van deze tijd gevoeliger zijn. Hierdoor wordt het nog belangrijker dat je in het contact met je kind ook tussen de regels door een ‘onuitgesproken boodschap’ communiceert die positief en opbouwend is. Dat lukt alleen als jij als ouder congruent bent en jouw onderliggende drijfveren in het contact zuiver van aard zijn.

Meebewegen als ouder

Meebewegen met de ontwikkelingen in een nieuwe tijd komt voor ouders neer op het bloed eerlijk onderzoeken in hoeverre ze zelf congruent zijn en in echte zuiverheid communiceren met hun kind. Vervolgens is het de kunst om los te komen van ‘oude’ gangbare interactie patronen. Daarmee wordt hier bedoeld: het herhaald waarschuwen, tot 3 tellen, blijven helpen herinneren, zeggen wat kinderen moeten doen, boos worden, straffen en belonen, dreigen en het geven van een preek. Al zijn het gedragingen die je misschien vanuit je ouderschap beschouwt als liefdevol, logisch of noodzakelijk, ze duiden op onderliggende angst- en machtsstructuren waar mensen het steeds minder goed op doen. In de sfeer van deze uitingen wordt je kind slechts beperkt voorbereid op zijn of haar toekomst en leert het niet om keuzes te maken van binnen uit. Ook de rust ontbreekt die van jou als ouder uitgaat als hoofd, hart en handen op 1 lijn zitten. En bovendien zitten in deze benaderingen een aantal kleinerende ‘onuitgesproken boodschappen’ verborgen die niet passen in deze nieuwe tijd en een negatief effect hebben op de ontwikkeling en gezondheid van je kind én van jou!

In je ouderschap gaat het niet over wetenschappelijk onderzoek,

maar over het onderzoeken van je innerlijk-weten-schap.

Marike Berkhuysen

Wil je meer weten? Neem contact met mij op via de contact pagina.