+31 6 23 81 71 77

welkom@marikeberkhuysen.nl

Fok 68, 8441BR Heerenveen

Kinderen van nu

Kinderen van nu groeien op in een tijd waarin ze meer dan vroeger worden blootgesteld aan prikkels en ook meer keuzemogelijkheden hebben. In de omgang met je kind is niet alleen de echte rust die van jou uitgaat belangrijker geworden, maar ook het bewust neerzetten van een omgangscultuur waarin je kind geleidelijk aan leert om van binnenuit keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen.

Daarnaast lijkt het erop dat kinderen van deze tijd gevoeliger zijn. Hierdoor wordt het nog belangrijker dat je in het contact met je kind ook tussen de regels door een ‘onuitgesproken boodschap’ communiceert die positief en opbouwend is. Dat lukt alleen als jouw onderliggende drijfveren in het contact zuiver van aard zijn, zonder enige vorm van lichte manipulatie om een verborgen agenda in jou te dienen.

Ouderschap van nu

Meebewegen met de ontwikkelingen in een nieuwe tijd komt voor veel ouders neer op het diep eerlijk onderzoeken van je eigen doen en laten om in echte zuiverheid te kunnen communiceren met je kind. Vervolgens is het de kunst om daadwerkelijk los te komen van ‘oude’ gangbare interactie patronen.

Hiermee wordt bedoeld: het herhaald waarschuwen, tot 3 tellen, blijven helpen herinneren, zeggen wat kinderen moeten doen, boos worden, straffen en belonen, dreigen en het geven van een preek. Al zijn het gedragingen die je misschien vanuit je ouderschap nu nog beschouwt als liefdevol, logisch of noodzakelijk, ze duiden op onderliggende angst- en machtsstructuren waar mensen het steeds minder goed op doen.

In de sfeer van deze uitingen wordt je kind slechts beperkt voorbereid op zijn of haar toekomst en leert het niet om keuzes te maken van binnenuit. Ook de ware rust ontbreekt die van jou als ouder uitgaat als hoofd, hart en handen op 1 lijn zitten. En bovendien zitten in deze benaderingen een aantal kleinerende ‘onuitgesproken boodschappen’ verborgen die niet passen in deze nieuwe tijd en een negatief effect hebben op de ontwikkeling en gezondheid van je kind én van jou!

In jouw ouderschap gaat het niet over wetenschappelijk onderzoek,

maar over het onderzoeken van je innerlijk-weten-schap.

Marike Berkhuysen