+31 6 23 81 71 77

welkom@marikeberkhuysen.nl

Fok 68, 8441BR Heerenveen

‘Wat Zég je dan?’ is een training- en coachingstraject met als focus de kwaliteit en effecten van de interacties tussen ouder en kind. Het traject bestaat uit een raamwerk waarbinnen een aantal concrete stappen zijn te herkennen die modulair zijn opgebouwd. Dat wil zeggen dat de stappen voortborduren op elkaar en in bepaalde volgorde worden doorlopen. Het raamwerk en de stappen zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau-overschrijdend. Daarmee wordt bedoeld dat het raamwerk toepasbaar is op ouders met kinderen van alle leeftijden, achtergrond, eventuele diagnoses en leefsituaties.

Het traject kun je in groepsverband doorlopen of privé (al dan niet samen met de andere ouder of je levenspartner). In groepsverband bestaat het traject uit 7 bijeenkomsten waarvan de tussenpozen variëren van 1 week tot een aantal maanden. Wanneer je het traject privé doorloopt, bepalen we samen het aantal bijeenkomsten dat nodig is om alle stappen te doorgronden. Dat kunnen er ook (veel) minder zijn dan 7.

Focus

Jouw gedrag als ouder staat steeds centraal! Wat beweegt jou van binnen en van buitenuit in je ouderschap? Wat is de interactie-structuur met je kind? Hoe draag jij bij aan de relatie met je kind en wat is voor jou precies de bedoeling van jullie relatie? Welke ’onuitgesproken boodschappen’ zitten verborgen in jouw communicatie? Wat zijn de daadwerkelijke leereffecten bij jezelf en bij je kind? Hoe kun je anders tegen sommige situaties aankijken? En Wat Zég je dan wel als je gangbare opvoedvaardigheden (waarschuwen, herinneren, preken, dreigen, straffen, belonen) probeert te vermijden en je wilt wel heldere grenzen communiceren.

De kern voor veel ouders is om het met de paplepel ingegoten idee ’’ik wil mijn kind leren dat […]’’, om te buigen naar het idee ‘’hoe creëer ik (menswaardige) omstandigheden waarin mijn kind kan leren dat […]’’. Dit loopt als een rode draad door de hele training heen. Je wordt stapsgewijs meegenomen in het ‘hoe en waarom’ hiervan. Na iedere training word je aangemoedigd om met één concreet inzicht thuis te oefenen.

Werkwijze en bedoeling

Het training- en coachingstraject bestaat uit een ‘kantelend stappenplan’ waarmee jij als ouder de interactie met je kind omwentelt naar een andere interactie-structuur. Je leert de communicatie te kantelen en je komt los van de oude omgangsstijl waarin je steeds weer terugvalt op het waarschuwen, herinneren, boos worden, dreigen, preken, straffen & belonen.

Inzichten worden uiteindelijk geïntegreerd in de Koerscirkel. Wat je als ouder zegt in verschillende situaties, wordt met elkaar in verband gebracht. Door deze Koerscirkel steeds voor ogen te houden kun je als ouder ‘het grotere geheel’ blijven zien en val je minder snel in potentiële valkuilen tijdens de dagelijkse omgang met jouw kind(eren).

Dé blokkendoos voor ouders

Het gehele traject is vorm gegeven en uitgewerkt in een unieke en ludieke blokkendoos. Letterlijk. Het is dé blokkendoos voor ouders. Tijdens de bijeenkomsten wordt ‘gespeeld’ met de blokken waarmee het omwentelproces visueel wordt ondersteund. Je leert je eigen ‘LevensHuys’ te bouwen met een Koers in Ouderschap waarin echte harmonie wordt gewaarborgd. Het bestaat echt.

[‘Dé blokkendoos voor ouders’ waarmee ouders het LevensHuys bouwen op de kracht van de liefde, is een unieke blokkendoos. Marike Berkhuysen is de bedenker en eigenaar van het gedachtegoed en de fysieke uitwerking van de blokkendoos.]

Trainer-Coach

Als trainer-coach bewaak ik samen met jou het leerproces wat je doorloopt. Jouw gedrag werkt altijd door op je kind(eren) en het is daarom belangrijk om de stappen niet te groot te maken. Voorkom dat je (te) veel in één keer verandert. Geef jezelf en vooral ook je kind(eren) de tijd om te ontdekken wat het ‘nieuwe’ betekent en hoe het doorwerkt.

Het trainingsdeel bestaat uit het op didactische wijze aanreiken van nieuwe vaardigheden en inzichten. Het coachingsdeel is gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling aan de hand van deze vernieuwde vaardigheden en inzichten. Wat ontdek je en kom je tegen in de concrete toepassing?

Opvoedperspectief

Het gehele traject biedt inzichten & bewustwording om een proces te ondersteunen waarin je als ouder de interacties met je kind stap voor stap ombuigt naar win-win situaties. Het doel is dat je liefdevol jouw grenzen verheldert en naleeft zonder dat je tegen je kind zegt wat hij of zij ‘moet’ doen of wat jij graag ziet gebeuren. Het stappenplan biedt hiervoor een geschikte vertaalslag. Je leert hoe jij leiding kan nemen in de interactie met je kind op een wijze dat er geen negatieve energie aan te pas komt. Je ontwikkelt vertrouwen van binnenuit om dagelijkse situaties te benaderen met plezier en humor. Kinderen reageren hierop en er ontstaat een positief samenspel tussen ouder en kind.

‘Leren loslaten’ vanuit een machteloze laat-dan-maar houding heeft een negatief effect op jezelf en dus ook op het kind. ‘Leren loslaten’ omdat je vanuit visie kiest voor een ander proces, werkt inspirerend. De training biedt ankerpunten om precies dit te ontdekken en ervaren.

Marike Berkhuysen