+31 6 2381 7177

welkom@marikeberkhuysen.nl

Fok 68, 8441BR Heerenveen

Over de training ‘Wat Zeg je dan?’

Opzet

‘Wat Zég je dan?’ is een training dat bestaat uit een raamwerk waarbinnen een aantal concrete stappen zijn te herkennen die modulair zijn opgebouwd. Dat wil zeggen dat de stappen voortborduren op elkaar en in bepaalde volgorde worden doorlopen. Het raamwerk en de stappen zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau-overschrijdend. Daarmee wordt bedoeld dat het raamwerk toepasbaar is op ouders met kinderen van alle leeftijden, achtergrond, eventuele diagnoses en leefsituaties.

De basistraining heeft een duidelijke kop en staart en wordt tijden de ‘corona-tijd’ doorlopen in een individueel traject via privé afspraken (al dan niet samen met de levenspartner). Het aantal afspraken en de tussenpozen wordt bij aanvang besproken en afgestemd op wat er nodig en mogelijk is. De ervaring leert dat er gemiddeld 5 afspraken nodig zijn. Soms meer, soms minder. De tussenpozen variëren in de praktijk van 1 week tot een aantal maanden.
Naar wens kan de training worden doorlopen met een vriend(in) of kennis of in een kleine groep van max 4 deelnemers. Je stelt dan samen de groep samen. (Het maximum aantal deelnemers is op dit moment gebonden aan de verplichte 1,5 maatregel.)

Focus

Jouw gedrag als ouder staat steeds centraal: Wat beweegt jou vanbinnen en vanbuiten uit in het ouderschap? Wat is de interactie-structuur? Hoe ga je om met je kind en wat is je bedoeling op korte termijn en op lange termijn? Welke ’onuitgesproken boodschappen’ zitten verborgen in jouw communicatie? Wat zijn de daadwerkelijke leereffecten? Hoe kun je anders tegen sommige situaties aankijken? En wat zég je dan wel als je gangbare opvoedvaardigheden (waarschuwen, herinneren, preken, dreigen, straffen, belonen) probeert te vermijden?

De kern voor veel ouders is om het idee ’’ik wil mijn kind leren dat […]’’, om te buigen naar het idee ‘’hoe creëer ik omstandigheden waarin mijn kind kan leren dat […]’’. Dit loopt als een rode draad door de hele training heen. Je wordt stapsgewijs meegenomen in het ‘hoe en waarom’ hiervan. Na iedere training word je aangemoedigd om met één concreet inzicht thuis te oefenen.

Werkwijze en Bedoeling

De training bestaat uit een ‘kantelend stappenplan’ waarmee jij als ouder de interactie met je kind omwentelt naar een andere interactie structuur. Je komt los van de oude omgangsstijl waarin je steeds weer terugvalt op het waarschuwen, herinneren, boos worden, dreigen, preken, straffen & belonen. De training biedt een nieuwe ordening van de communicatie tussen jou en je kind. Het biedt een structuur in de communicatie om jouw grenzen te stellen en na te leven op een manier waarbij kerncomponenten van een menswaardig bestaan worden doorleefd door jou én door je kind.

Inzichten worden uiteindelijk geïntegreerd in de Koerscirkel. Wat je als ouder zegt in verschillende situaties, wordt met elkaar in verband gebracht. Door deze Koerscirkel steeds voor ogen te houden kun je als ouder ‘het grotere geheel’ blijven zien en val je minder snel in potentiële valkuilen tijdens de dagelijkse omgang met jouw kind(eren).

Dé blokkendoos voor ouders

Het gehele traject is vorm gegeven en uitgewerkt in een unieke blokkendoos. Letterlijk. Het is dé blokkendoos voor ouders. Tijdens de bijeenkomsten wordt ‘gespeeld’ met de blokken waarmee het omwentelproces visueel wordt ondersteund. Ouders leren hun eigen ‘LevensHuys’ te bouwen met een Koers in Ouderschap waarin echte harmonie wordt gewaarborgd.

[‘Dé blokkendoos voor ouders’ waarmee ouders het LevensHuys bouwen op de kracht van de liefde, is een unieke blokkendoos. Marike Berkhuysen is de bedenker en eigenaar van het gedachtegoed en de fysieke uitwerking van de blokkendoos.]

Opvoedperspectief

De training biedt inzichten & bewustwording om een proces te ondersteunen waarin je als ouder de interacties met je kind stap voor stap ombuigt naar win-win situaties. Het doel is dat je liefdevol jouw grenzen verheldert en naleeft zonder dat je tegen je kind zegt wat hij of zij ‘moet’ doen of wat jij graag ziet gebeuren. Het stappenplan biedt hiervoor een geschikte vertaalslag. Je leert hoe jij leiding kan nemen in de interactie met je kind op een wijze dat er geen negatieve energie aan te pas komt. Je ontwikkelt vanbinnen uit het vertrouwen om dagelijkse situaties te benaderen met plezier en humor. Kinderen reageren hierop en er ontstaat een positief samenspel tussen ouder en kind.

‘Leren loslaten’ vanuit een machteloze laat-dan-maar houding heeft een negatief effect op jezelf en dus ook op het kind. ‘Leren loslaten’ omdat je vanuit visie kiest voor een ander proces, werkt inspirerend. De training biedt ankerpunten om precies dit te ontdekken en ervaren.

Marike Berkhuysen