+31 6 23 81 71 77

welkom@marikeberkhuysen.nl

Fok 68, 8441BR Heerenveen

Het is een veel gehoord opvoedadvies: maak duidelijke afspraken met je kind.

Maar als je niet oppast werk je jezelf in de nesten. Hoe zit dat? 

Stel je dochter zit in de brugklas en je wilt haar dit keer best naar school brengen met de auto, maar dan wel met de duidelijke ‘afspraak’ dat ze om 8:10uur klaar staat om te gaan. Je hebt al uitgerekend dat jij dan op tijd weer thuis bent om nog wat e-mails af te handelen voordat jouw Zoom meeting begint. 

Het is nu 8:10 uur en ze staat niet klaar. Ze heeft zich niet gehouden aan ‘de afspraak’! 

Onduidelijke situatie

Zo duidelijk was de afspraak niet, want je staat nu stuurloos in een spanningsveld. Wat ga je doen? Het kan nu alle kanten op gaan. Hieronder slechts een paar voorbeelden van wat vaak gebeurt:

  • Wachten en mopperen dat je ochtend anders verloopt door haar getreuzel. Je vraagt waarom ze nooit eens op tijd klaar kan staan…
  • Bekritiseren dat ze wel heel lang bezig is met make-up en nog een keer zeggen dat je überhaupt zoveel make-up niet nodig vindt…
  • Iets gefrustreerds zeggen in de trant van ,,als je nu niet opschiet is dit de laatste keer dat ik je naar school breng’’…
  • De autosleutels demonstratief weg leggen en haar, met een valse ondertoon, veel plezier wensen op de fiets en dat het haar eigen schuld is als ze te laat is…

Een oeverloze woordenwisseling, grote mond terug of onverschillige reactie, is zomaar het gevolg. Het kan uitmonden in ruzie en onplezierige sfeer. Tenzij je er meester in bent dit alles te voorkomen door je stilletjes aan te passen en lijdzaam te volgen. Daar kleven dan ook weer nadelen aan. 

Onbedoelde effecten

‘De afspraak’ over wat je dochter moet doen, brengt hoe dan ook onderhuidse stress en strijd bij jullie allebei. En dat terwijl jij het notabene alleen maar goed wilde doen door haar naar school te brengen. 

Door hoe en wat jij precies zei, is ‘de afspraak’ tussen jullie in komen te staan. Anders gezegd: dit is een voorbeeld waarin ‘de opvoeding’ het contact tussen ouder en kind in de weg zit. Als ouder wil je haar graag leren dat je in het leven respectvol je afspraken na komt. Niet alleen naar jou toe, maar ook het respect om op tijd op school te zijn. Met dit leerdoel in jouw achterhoofd maakte je met haar de afspraak om klaar te staan om 8:10uur.  Hier wringt de schoen! Jíj́ hebt een leerdoel en zíj́ moet iets doen en het waarmaken. Op de menselijke maat groeit hier de relatie scheef. 

Draai het om

Haal jouw opvoed-leerdoel er tussen uit, ga liefdevol naast je kind staan en communiceer helder en specifiek wat jíj́ graag doet, versus wat zij moet doen. Dat geeft richting aan wat jij zelf te doen hebt, als het – in dit geval – 8:10uur is. Je kan nu rustig leiding nemen in de situatie zonder te hoeven mopperen, preken of wat dan ook. Dan bén je betrouwbaar en respectvol en leef je (voor) wat voor jou belangrijk is.

Wat Zég je dan? 

,,Ik breng je [vandaag] graag naar school. Gezien mijn ochtendprogramma, kun je mij tussen 8:00 en 8:10uur roepen om te gaan en stappen we direct in de auto. Vanaf 8:11uur lukt dat niet meer, leg ik de autosleutels weg en richt ik mij op andere dingen’’. [Stilte]

Makkelijk is dit niet, oefenbaar is het wel. Ik begeleid ouders om hierin met vallen & opstaan en afgestemd op het kind, geleidelijk aan hun weg in te vinden. Van het één komt altijd weer het ander. Daarom heb ik een helder raamwerk en overzichtelijk stappenplan ontwikkeld, verwerkt in een ludieke en unieke Blokkendoos-voor-ouders. Door met de blokken te ‘spelen’ doorzie je de valkuilen, behoud je het overzicht en ervaar je toetsbare ankerpunten om jezelf maar bovenal ook je kind in allerlei situaties vruchtbaar en liefdevol te ondersteunen in groei en ontwikkeling. 

Heb je vragen? Ga naar MarikeBerkhuysen.nl

‘Koers in Ouderschap’; Hogere inzichten, praktisch vertaald!