+31 6 23 81 71 77

welkom@marikeberkhuysen.nl

Fok 68, 8441BR Heerenveen

Even heel praktisch. ‘Je hart volgen’  als je samen bent met je kind: Wat Zég je dan?

De waarde van ‘je hart volgen’ wordt gelukkig steeds meer erkend in mens en maatschappij. Maar hoe vertaal je dat in het dagelijkse contact met je kind? 

Het begint met het doorzien van datgene wat je tegen je kind zegt. Doe je uitspraken waarin je het jezelf makkelijk maakt en ook je hart  kán volgen? Of doe je uitspraken over wat jij vindt dat de ander moet doen? Dan ligt mopperen en manipuleren op de loer.

Liefdevol helpen

Stel je zoon heeft net zijn eerste eigen telefoon en natuurlijk zit hij graag op dat ding. Zijn kamer is  ondertussen een puinhoop, maar warempel vraagt hij aan jou of je wilt helpen opruimen. Je bent eigenlijk al lang blij met deze vraag en dat hij iets aan zijn kamer wilt doen.

Je zegt iets in de trant van ,,ik wil best helpen maar dan moet je die telefoon weg leggen. Anders weet ik wel wat er weer gebeurt…’’. Je bedoelt liefdevol aan te geven dan je hem graag helpt. Je hebt al langer gemerkt dat hij het overzicht soms kwijtraakt. Maar je vindt dat hij ook zelf de handen uit de mouwen mag steken. Hij heeft immers de rommel veroorzaakt. Opvoedkundig is het voor jou belangrijk dat hij die verantwoordelijkheid oppakt.  Het is dus zeker niet de bedoeling dat jij degene bent die aan het opruimen is en hij op bed hangt met zijn telefoon om ‘even iets te kijken’.  

Hardop mopperen

Wat doe je nu als hij tóch zijn telefoon pakt? En dat terwijl jij aan zijn bureau zit en druk bezig bent om spullen uit te zoeken. Je ligt nog net niet op je knieën om zelf de vieze sportkleren onder het bed vandaan te vissen. Maar je bent wel de enige die hier aan het werk is. Wat Zég je dan? 

Grote kans dat jij hardop begint te mopperen, waarschuwen, preken, herinneren of dreigen. Je begint jezelf te herhalen en daar gaat het mis. Precies vanaf dát moment kom je terecht in communicatie dat schuurt aan manipulatie en een machtsstructuur. Je verwijdert dan van wat er werkelijk leeft in je hart. Het hart kent immers alleen zuiverheid.  

Draai het om

Doe dus alleen uitspraken die jij zelf ook kán naleven. Dan lééf je belangrijke kernwaardes die in je hart huisvesten zoals bijvoorbeeld respect en vertrouwen. Zeg niet wat de ander moet doen, zeg wat jij graag doet. Dat is navolgbaar. 

Wat Zég je dan?

,,Ja hoor, ik help je graag met je kamer. Ik ben over 5 minuten boven en help je opruimen zolang ik zie dat jij ook actief aan het opruimen bent’’. [Stilte]. 

En houd je aan je eigen uitspraak, met een glimlach op je gezicht!  Loop rustig en in liefdevolle stilte zijn kamer uit zodra hij zijn telefoon pakt. Je hebt het niet voor niets gezegd, het kwam immers uit je hart. Laat liefde stromen en het opvoed-werk voor je doen! 

Makkelijk is dit niet, oefenbaar is het wel. Ik begeleid ouders om hierin met vallen opstaan en afgestemd op het kind, geleidelijk aan hun weg in te vinden. Van het één komt altijd weer het ander. Daarom heb ik een helder raamwerk en overzichtelijk stappenplan ontwikkeld, verwerkt in een ludieke en unieke Blokkendoos-voor-ouders. Door met de blokken te ‘spelen’ doorzie je de valkuilen, behoud je het overzicht en ervaar je toetsbare ankerpunten om jezelf maar bovenal ook je kind in allerlei situaties vruchtbaar en liefdevol te ondersteunen in groei en ontwikkeling. 

Heb je vragen? Ga naar MarikeBerkhuysen.nl